SONJA SILTALA

FJELL OG HAV - fotografier fra Nord-Norge

   

Jeg har bodd i fire år i Vadsø, i Nord-Norge, ved Varangerfjorden. Finnmarks monumentalske og karrige landskap er fascinerende men samtidig krevende som fotograferingsobjekt. Hvor man enn retter blikket og fotoapparat, finner man storslåtte landskap rundt seg, men de blir bare tatt opp på filmen ytterst sjelden. Disse sjeldne, vellykkete opptakene er nu med i min utstilling.

I fotografiene er horisontal- og avspeilingstema sterkt til stede. Himmel er som et lokk over havet og fjellene i horisonten. Landskapet er delt opp i biter: himmel, vann, snø, is, steiner og jord er hver og en på sin plass. En ensom, nordlig vandrer og observatør har skapt av stillheten et bilde, hvor man kan sanse brytningspunktet mellom vind, jord, havets fuktighet samt naturkreftene. Plutselig kan situasjonen endre seg. Og da er et menneske med sin maktesløshet uten mulighet å flykte.

Det tok to år før jeg fant min personlige synsvinkel til Finnmarks landskap. I mine fotografier har fjell og hav hovedrollen. Disse to massive elementene har et forhold. Fjell og hav er kjærester som for alltid lengter etter hverandre. Dette kjærlighetsforholdet er min synsvinkel i de alt i alt 17 fargefotoene.

 

Sonja Siltala, november  2004, Vadsø